Zijn alle werknemers verplicht deelnemer in de pensioenregeling?

Ten aanzien van het begrip deelnemer heersen in de adviespraktijk diverse opvattingen. Dit terwijl de Pensioenwet hierover toch geheel duidelijk is.

De Pensioenwet gaat uit van de gedachte dat een werkgever de vrijheid heeft om zelf te bepalen of hij een werknemer een aanbod doet tot het sluiten van een Pensioenovereenkomst. Vervolgens heeft de werknemer dan de keuze of hij dit aanbod wil aanvaarden of niet. In eerste aanleg kunnen werkgever en werknemer dus gezamenlijk beslissen of de betreffende werknemer deelnemer wordt in de pensioenregeling.

De casus komt anders te liggen als de werkgever de eerder genoemde vrijheid niet heeft omdat hij onder de werkingsfeer van een Bedrijfstakpensioenfonds valt. Ook middels een CAO kan de vrijheid van de werkgever ingeperkt zijn. Het kan echter ook zo zijn dat de werkgever in de Uitvoeringsovereenkomst met een verzekeringsmaatschappij heeft afgesproken dat alle werknemers verplicht zijn om deel te nemen aan de pensioenregeling. Bij het afsluiten van een pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij zal een werkgever dus vooraf moeten bedenken of er sprake gaat zijn van een verplichte deelname. Indien hij hiervoor kiest, kunnen de werknemers geen afstand doen van de geldende pensioenregeling.

Indien een werkgever slechts voor een gedeelte van zijn werknemers een pensioenregeling wil treffen dan biedt de wetgeving hiervoor voldoende mogelijkheid. Hij zal dit dan wel goed moeten vastleggen in de Uitvoeringsovereenkomst. Verder zal hij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst duidelijk moeten aangeven of hij de deelnemer een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet.

Staat het de werkgever nu vrij om naar willekeur te bepalen wie er wel en wie er geen deelnemer worden in de pensioenregeling? Nee, hij moet zich wel aan diverse wettelijke bepalingen houden.

De Pensioenwet kent een zogenaamde groepsdefinitie op basis waarvan de werkgever de deelname aan de pensioenregeling kan beperken tot een groep van werknemers. Er zal dan sprake moeten zijn van een zuivere vaststelling wie er wel en niet tot de genoemde groep behoort. Het gaat hierbij dan niet om de functietitel maar om de inhoud van de werkzaamheden. Ook bestaat nog de mogelijkheid om iemand die tot de groep behoort toch uit te sluiten van de pensioenregeling indien dit van te voren maar heel goed is gecommuniceerd met de werknemer en er geen strijdigheid optreedt met de bepalingen uit de Wet Gelijke Behandeling.

Het uitsluiten van werknemers mag volgens de Pensioenwet niet gebeuren vanwege het feit dat de werknemer parttime werkzaam is. Ook mag de opname niet achterwege blijven op grond van een leeftijd vanaf 21 jaar.

De Wet Gelijke Behandeling verbiedt onderscheidt op basis van diverse grondslagen. Hierbij kan gedacht worden aan geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat. Het gaat er dan wel slechts om dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ook is het mogelijk dat er in de betreffende casus sprake is van een geoorloofde discriminatie.

De vraag of alle werknemers verplicht deelnemer zijn in de pensioenregeling kan in bepaalde situaties ontkennend worden beantwoord. Wel is het in deze situaties essentieel dat zaken goed worden vastgelegd en gecommuniceerd met de betreffende werknemer!

18 reacties op “Zijn alle werknemers verplicht deelnemer in de pensioenregeling?”

 1. R. Hazen

  Hoe zit het met de verplichting voor meewerkende kinderen van de DGA?

  Beantwoorden
  • Paul van Ravenzwaaij

   Beste R. Hazen, dat hangt van de verplichtstelling van het fonds af. Er zijn fondsen die aansluiting zoeken bij de Sociale verzekeringswet waardoor kinderen alleen in de pensioenregeling moeten indien ze zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Sommige fondsen maken dit onderscheid niet en dan zijn de kinderen van de DGA gewoon verplicht aangesloten bij het BPF.

 2. Carlos Wissmann

  Hi Paul,

  Hoe zit het als ik als werknemer zelf uit de door mijn wergever geboden en door mij tot nu toe genoten pensioenregeling wil. Mijn partner en mijn werkgever gaan hier al dan niet en indien nodig schriftelijk mee akkoord.

  Het betreft een niet CAO of bedrijfstak gebonden pensioenregeling. Onze tussenpersoon geeft bij navraag echter aan dat het Pensioenfonds dit verzoek kan en meestal ook daadwerkelijk zal weigeren.

  Is dit niet altijd mijn eigen keuze, ik kan toch niet gedwongen worden een commercieel ingekocht product te blijven afnemen als ik dit niet langer wil? Mag een pensioenfonds dit verzoek weigeren?

  Groet,

  Carlos Wissmann

  Beantwoorden
  • Peter vd Neste

   Hallo Carlos,

   Heb jij al antwoord gekregen? Ik heb, denk ik, vrijwel dezelfde vraag: Ik wil eigenlijk helemaal niet meedoen met dat verplichte pensioenfonds maar het zelf regelen omdat ik er van overtuigd ben dat ik het beter doe dan het pensioenfonds én dan kan ik het zelf regelen!

   Ben benieuwd naar je reactie.

   Vriendelijke groeten,

   Peter

 3. L. Jacobs

  Hoi Paul,

  Afgelopen jaar ben ik als zzp’er begonnen in de medische sector als fysiotherapeut. De toekomst ziet er na uit dat er een grote groei zal plaatsvinden van de praktijk. Op het moment werk ik dus ook zonder personeel.

  Mij is verteld zelfs na veel uitzoekwerk dat ik verplicht ben pensioenpremie te betalen aan Fysiopensioenfonds.

  Ben je als zelfstandige in deze situatie verplicht? Of is er ergens een uitweg?

  Groetjes,

  L. Jacobs

  Beantwoorden
  • Marcel Suylen

   Beste heer Jacobs,

   Er zijn soms uitzonderingen, vaak hoeft bijvoorbeeld een DGA met tenminste 10% van de aandelen niet deel te nemen aan een verplicht pensioenfonds. Een andere optie is dispensatie aanvragen, de regels hiervoor staan meestal in het pensioenreglement. Deze mogelijkheden dienen nader beoordeeld te worden.

   Met vriendelijke groet,

   Drs. Marcel Suylen MBA
   Pensioen- en verzekeringsconsultant

 4. Henk Freriksen

  Ik heb vorig jaar ontslag gekregen bij een bedrijf waar ik voor vast aan het werk was. Nu ben ik na 2 maanden via het uitzendbureau aan het werk gegaan. Daar werd mij verteld dat ik eerst 26 weken moet werken voor het uitzendbureau voor ik recht op pensioenopbouw heb. Is dit niet vreemd als 56 jaar bent en altijd pensioen hebt afgedragen. Ik heb veel op Internet gezocht maar geen duidelijk antwoord gevonden, kunt U mij duidelijkheid geven.

  Beantwoorden
  • MAC WORTEL

   Beste Henk Freriksen,
   Mijn echtgenoot zit ook met een soortgelijk probleem!
   Alleen het verschil is, dat hij nu een half jaar in dienst is bij een bedrijf en er gezegt werd dat hij eerst een jaar in dienst moest zijn alvorens er pensioen opbouw kan plaats vinden. Ook mijn man is 56 jaar, heeft ook altijd vaste werkgevers 2 x 20 jaar lang met pensioen opbouw gehad.
   Ik zou hier ook graag een antwoord op krijgen. Ik kan het ook nergens terug vinden op ’t net…
   Vr.gr.Monica

 5. Paul van Ravenzwaaij

  Beste Monica,

  Een wachttijd van een jaar dienstverband voor opname in de pensioenregeling is wettelijk niet toegestaan. Er mag maximaal een wachttijd worden gehanteerd van 2 maanden voor de opbouw van het ouderdomspensioen. Voor afdekking van het nabestaandenpensioen mag helemaal geen wachttijd worden gehanteerd.
  Indien je partner in dienst is van een uitzendorganisatie dan wordt de toegestane 2 maanden verlengd tot 6 maanden.

  De conclusie is dus dat de werkgever van je partner zich niet aan de wet houdt en je partner dus pensioenaanspraken kan claimen.

  Groeten, Paul

  Beantwoorden
 6. Klok

  Beste Paul,

  Kan een groepsdefinitie gebaseerd op een datum, b.v. dat de pensioentoezegging geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2017 in dienst zijn gekomen?

  Beantwoorden
  • Paul van Ravenzwaaij

   Beste Fopke,

   Een werkgever kan onderscheid maken op basis van datum in dienst. Het is dus mogelijk om een groepsdefinitie te maken voor alle werknemers die in dienst waren op een bepaalde datum. Hiermee sluit je alle nieuwe werknemers uit voor deze groep.

   De Commissie Gelijke Behandeling (nu Commissie voor de Rechten van de Mens) heeft zich hierover diverse malen gebogen en kwam tot de conclusie dat dit is toegestaan. Gevaar dat ze wel aangaven, is discriminatie op basis van leeftijd omdat de nieuwe werknemers als groep wel eens jonger zou kunnen zijn dan de oude werknemers als groep waardoor er onderscheidt op grond van leeftijd ZOU kunnen ontstaan.

 7. Annemay Steevens

  Ik ben tijdelijk werkzaam voor een bedrijf wat niet is gebonden aan een CAO.
  De werkgever wil nu voor de werknemers een pensioen aangaan bieden via een verzekeraar. Hij heeft daar inmiddels wat stappen voor ondernomen
  Ik zie dit gezien mijn leeftijd helemaal niet zitten: ik heb al elders een eigen voorziening voor mijn pensioen lopen en ook een bedrijfstakgebonden pensioen via een vorige werkgever
  Ik heb eigenlijk liever dat mijn werkgever stort in mijn eigen Pensioenvoorziening dan wel de premie niet inhoud op mijn salaris zodat ik het zelf bij kan storten
  De werkgever zegt dat dit niet kan en dat ik mee moet doen maar mij is niets gevraagd en ik heb ook helemaal geen informatie gehad. Het bedrag wat ik apart op zou gaan bouwen via deze regeling is nauwelijks de moeite waard zeker omdat ik in een tijdelijk contract werk wat ik naar alle waarschijnlijkheid niet ga verlengen.
  Hoe zit dit nu precies??

  Beantwoorden
  • Martijn Visser

   Hallo Annemay,
   Wanneer je al in dienst bent en de werkgever wil tijdens dit dienstverband een nieuwe pensioenregeling aanbieden dan heb je volgens de Pensioenwet de mogelijkheid om dit aanbod niet te aanvaarden. Dan zal je daar dus een andere afspraak met de werkgever over moeten maken.
   Dat de werkgever zegt dat er een verplichte deelname is komt wel vaker voor. Waarschijnlijk vloeit dit voort uit de afspraak die de werkgever met de pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld verzekeraar) heeft gemaakt. Prima, maar eerst zal de werkgever met jou als werknemer overeenstemming moeten hebben. En pas daarna komt de afspraak met de pensioenuitvoerder.
   Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn je gelijk te krijgen, maar moet zeker mogelijk zijn! Succes.
   Martijn Visser

 8. Bernd Blom

  Goedemiddag,

  Ik heb een vraag over een excedentregeling. Deze is mij eenzijdig opgelegd door mijn werkgever. Deze verplichte deelname stond niet in mijn contract vermeld en is pas ingegaan gedurende mijn lopende contract.
  Ik ben hierover slechts achteraf geinformeerd en gevolg is dat ik momenteel 1: netto minder salaris ontvang en 2: deze excedentregeling niet wenselijk is omdat ik reeds andere voorzieningen heb getroffen voor de toekomst.
  Ik hoor graag of deze wijze van werken is toegstaan.

  Beantwoorden
  • Martijn Visser

   Hallo Bernd,
   Wanneer je al in dienst bent en de werkgever wil tijdens dit dienstverband een nieuwe (excedent)pensioenregeling aanbieden dan heb je volgens de Pensioenwet de mogelijkheid om dit aanbod niet te aanvaarden. Dan zal je daar dus een andere afspraak met de werkgever over moeten maken.
   Dat de werkgever zegt dat er een verplichte deelname is komt wel vaker voor. Waarschijnlijk vloeit dit voort uit de afspraak die de werkgever met de pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld verzekeraar) heeft gemaakt. Prima, maar eerst zal de werkgever met jou als werknemer overeenstemming moeten hebben. En pas daarna komt de afspraak met de pensioenuitvoerder.
   Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn je gelijk te krijgen, maar moet zeker mogelijk zijn! Succes.
   Martijn Visser

 9. Rene Kellenbach

  Beste Paul,

  Ik ben al 32 jaar werkzaam bij hetzelfde bedrijf (sinds 1986). De werkgever heeft in het arbeidscontract bepaald dat de CAO voor Metalectro van toepassing is. Deze CAO stelt dat deelname in het PME pensioenfonds verplicht is. Mijn werkgever heeft mijn pensioen echter ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, met mogelijk grote nadelige gevolgen voor mijn pensioen. Het is vrijwel uitgesloten dat mijn werkgever vrijstelling heeft gekregen voor de verplichte deelname in het PME fonds.

  Vraag: als mijn werkgever bovenstaande CAO van toepassing heeft verklaard in het arbeidscontract, heeft het PME fonds mij destijds dan ook als deelnemer MOETEN aannemen? Of kunnen er gronden zijn waarop PME deelname heeft geweigerd? Het bedrijf behoort wel tot de bedrijfstakken waarop PME van toepassing is.

  Alvast bedankt.
  Rene Kellenbach

  Beantwoorden
  • Paul van Ravenzwaaij

   Beste Rene,

   Indien je werkgever onder de werkingssfeer van PME valt en door hen niet is vrijgesteld van de deelname dan ben jij feitelijk bezien bij hen gewoon deelnemer geworden ook al heeft je werkgever je nooit aangemeld. PME zal wel een premienota aan de werkgever sturen zodra ze achter jouw casus komen.

   Ten aanzien van je werkgever speelt de vraag wat aan jou door hem aan pensioenregeling is toegezegd? Als er enkel een verwijzing is naar de cao dan heeft hij de regeling van PME toegezegd. Staat er specifiek een pensioenartikel in je arbeidsovereenkomst dan zijn dit in eerste aanleg de geldende afspraken. Tenzij ze strijdig zijn met de cao.

   Of er sprake is van nadelige gevolgen voor jou hangt af van de inhoud van de pensioenregeling die voor jou is afgesloten. Ook kan de hoogte van je eigen bijdrage hier een rol spelen versus de eigen bijdrage die je had moeten voldoen bij deelname aan PME.

   Conclusie is dus dat de werkgever een financiële uitdaging kan hebben met PME als ze geen vrijstelling hebben gevraagd en gekregen. En dat de werkgever met de werknemers een discussie kan hebben indien de lopende pensioenregeling niet voldoet aan de afspraken uit de arbeidsovereenkomst.

   Ik hoop dat je hiermee voor nu voldoende informatie hebt. Groeten Paul.

 10. Rene Kellenbach

  Beste Paul,
  Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie, hier kan ik wat mee!

  In het arbeidscontract staat overigens alleen maar dat de COA voor Metalectro van toepassing is, en dat de pensioenpremie voor 50/50% door werkgever en werknemer betaald worden (wat overigens ook in strijd is met de CAO!). Het pensioen wordt niet nader gespecificeerd.

  PME is momenteel dingen aan het uitzoeken voor mij, maar heeft aangegeven dat dat 4 weken kan duren.

  Vr. groet,
  Rene

  Beantwoorden

Reageer