Wijziging Uitvoeringsregeling IB 2001

Op 28 december 2012 is de ministeriële regeling tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen in de staatscourant geplaatst (Stcrt. 26349). Een deel van de wijzigingen vloeit voort uit de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Zo komt onder andere het tot 1 januari 2013 geldende artikel 17bis van de Uitvoeringsregeling IB 2001 te vervallen. In verband met het per genoemde datum in werking tredende overgangsrecht voor de KEW/SEW en het BEW, is de inhoud van genoemde bepaling met ingang van 1 januari 2013 opgenomen in het nieuwe artikel 10bis.1.

Reageer