Wijziging Uitvoeringsbesluit IB 2001

Op 28 december 2012 is het besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten in het staatsblad geplaatst (nr. 694). In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten. De wijzigingen vloeien gedeeltelijk voort uit wijzigingen in formele wetgeving bij onder meer de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Het gaat daarbij onder andere om aanpassing van het Uitvoeringsbesluit IB 2001 in verband met een nieuwe gegevensstroom als gevolg van laatstgenoemde wet die per 1 januari 2013 in werking treedt, alsmede om aanpassingen van redactionele en technische aard (hernummering wetsartikelen).

Reageer