Wijziging in de Verzamelwet SZW 2016 (WW)

In het wetsvoorstel is de eerste werkloosheidsdag de eerste dag nadat de geldende opzegtermijn is verstreken of de eerste dag na de dag waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou zijn beëindigd.

Zonder nadere voorziening zou de werknemer niet langer voldoen aan de referte-eis. Op het moment dat de dienstbetrekking eindigde had hij bijvoorbeeld in 26 kalenderweken gewerkt in de laatste 36 kalenderweken voorafgaande aan einde dienstbetrekking. Op het moment dat de opzegtermijn eindigde had de werknemer slechts in 13 kalenderweken gewerkt in de laatste 36 kalenderweken voorafgaande aan einde opzegtermijn (niet gewerkt tijdens de lopende opzegtermijn ) Daarom wordt voorgesteld om met betrekking tot de nieuwe uitsluitingsgrond het arbeidsurenverlies als ijkpunt aan te houden om te bepalen of voldaan is aan de referte-eis.

Reageer