Premieberekening UWV en private verzekeraar

Met de nieuwe manier van publieke premieberekening wordt een belangrijk verschil tussen UWV en private verzekeraar opgeheven en daarmee een evenwichtiger duaal stelsel gecreëerd. Financieringskeuzes worden veel meer gebaseerd op re-integratiemogelijkheden. De verbetervoorstellen zoals op 22 juni aangekondigd bevatten nog wel een aantal openstaande punten, zoals het beperken van het ‘hoppen’ tussen de stelsels en de onduidelijkheden bij de overgangsregeling. Het wetsvoorstel, wat duidelijkheid verschaft, wordt in het najaar verwacht.

Reageer