Wetsvoorstel variabele pensioenen naar Tweede Kamer

Op basis van de huidige wetgeving is een deelnemer verplicht om uiterlijk op de pensioeningangsdatum zijn pensioenkapitaal om te zetten in een gegarandeerde pensioenuitkering. Het gevolg hiervan is dat de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk is van de rentestand en de levensverwachting op één moment, de pensioendatum. Bovendien moeten de beleggingsrisico’s al ruim vóór de pensioendatum geleidelijk worden afgebouwd. Op deze manier wordt getracht te voorkomen dat risico’s ten aanzien van beleggingsschokken beperkt blijven.

Op basis van dit wetsvoorstel wordt doorbeleggen na pensioendatum mogelijk gemaakt. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2016.

 

 

Reageer