Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 aangenomen door TK

Op 18 november 2015 is het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2016’ (TK 34.305, nrs. 2) met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Er waren drie amendementen ingediend. Deze zijn alle drie verworpen.

Het gewijzigde wetsvoorstel is op 20 november 2015 gepubliceerd (EK 34.305, nr. A).

Reageer