Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Deze wet voorziet in de wijziging van een aantal wetten in verband met het gegeven dat een groot aantal zelfstandigen in onvoldoende mate reserveert voor de oude dag. Op grond van deze wet hoeven pensioen- en/of lijfrentevermogens niet “opgegeten’ te worden alvorens in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.

Reageer