Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer nu echt van start

Het is 1 april en dus is de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer nu echt van kracht geworden. Inmiddels zijn er al een drietal ‘uitwerkingen’ van de wet verschenen.

Allereerst is op www.belastingdienst.nl het informatieformulier gepubliceerd. Hoewel het formulier an sich duidelijk is, zitten er twee opvallende zaken in. Allereerst lijkt het alsof de partner die geen rechten heeft op ‘een deel van het pensioen van de DGA in eigen beheer’ niet hoeft te tekenen. Dit terwijl Wiebes zelf heeft gesteld in de MvA dat de partner áltijd moet tekenen.

Vervolgens wordt ook de commerciele waarde gevraagd van de pensioenverplichting – per 2015 en datum afkoop/omzetting – terwijl dit op grond van het uitvoeringsbesluit niet het geval is.

Vervolgens heeft de RJ een ontwerp-richtlijn gepubliceerd. vreemd daarin is dat zij stellen dat het pensioen uiterlijk op 30 juni 2017 per 1 april premievrij gemaakt moet worden. Dit is uiteraard niet juist. Uiterlijk 30 juni moet het pensioen premievrij gemaakt, maar dat kan nooit met terugwerkende kracht. Verder mag de ODV gewaardeerd worden in de jaarrekening op ‘gewoon’ de fiscale voorziening.

Tot slot zijn er 19 V&A’s verschenen op www.belastingdienstpensioensite.nl. Deze bevestigen grotendeels bekende materie. Drie vallen er wel op. Allereerst 17-001. Indien er naast pensioen ook een stamrecht/lijfrente in eigen beheer is, dan moet het hele pensioen – tegen de fiscale waarde – kunnen worden afgekocht, waarbij de bezittingen naar rato van de waarde van het pensioen en stamrecht/lijfrente toegerekend moet worden. Als er dus onderdekking is kan het pensioen niet – gedeeltelijk – worden afgekocht. Dit vloeit ook voort uit bestaande jurisprudentie.

Dan 17-008. Dit is een ‘onzin’- V&A. Gesteld wordt dat een ingegane ODV niet meer omgezet kan worden in een (bancaire) lijfrente. Waarom niet, wat is daar op tegen? Dan blijven DGA’s – en/of partner/erfgenamen na overlijden – alsnog zitten met een BV, met wellicht onderdekking? Een vreemd V&A.

Als het een uitgesteld pensioen betreft, dat pas later dan 2 maanden na de AOW-datum ingaat, mag het nog wel.

Tot slot aandacht voor 17-013 en 014. Hierin wordt gesteld dat het bij afkoop en omzetting moet gaan om de juist fiscale waarde, ook al

Deze is op zich niet zo moeilijk: het opgebouwde pensioen, gewaardeerd tegen 4% met de meest recente sterftetafel. het probleem zal vaker zitten in de ‘juiste aanspraak’ al dan niet in combinatie met verzekerde aanspraken.

2 reacties op “Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer nu echt van start”

 1. Lelieman

  1.als er net geen onderdekking is ten tijde van afkoop, maar in de maanden erna word verlies gemaakt en er ontstaat onderdekking bij een stamrecht saldo lijfrente, gaat de fiscus toch niet net als bij dividenduitkeringen terugkijken!?

  2.waarom bij onderdekking niet naar rato, behalve als de ratio precies 50/50 is?

  Beantwoorden
 2. mr. G.J.H. Bennink

  Ik besf heel wel dat de techniek goed gehanteerd dient te worden. Het verbaast mij dat de derde optie, domweg niets doen, in de literatuur verontachtzaamd wordt.
  Specifiek zie ik de categorie 70+ als een groep die gedwongen de andere keuzes niet kan maken. De inkorting is statistisch voor discussie vatbaar (70+ kan zo maar 90+ worden). De nooduitgang bij onderdekking (via een bancaire lijfrente) is gebarricadeerd door de regelgeving bancaire lijfrente.
  Een groep “jongeren”, rond de 50 met een florende BV heeft op basis van een beperkte aanspraak een aardig (eerste twee schijven, stel 25K) pensioentje. Onderdekking helaas, maar transformatie van toekomstig BV-inkomen (combidruk 40%) naar een IB druk van 25% hoeft niet onvoordelig te zijn.
  De Belastingdienst attendeert niet op deze optie en wil er blijkbaar ook niet van weten. Het belang van betrokkenen telt niet, peb moet op de schop en na het graven van een diep gat zonder compassie toegedekt worden. Om met Leo Stevens te spreken “Fiscus ik ben u vriendje niet!” Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de fiscale adviesinbreng (het belang van de klant) weggedrukt wordt door zwakke regelgeving en technische salto mortales.

  GJB

  Beantwoorden

Reageer