Werknemersbijdrage redt derde jaar WW-uitkering

Werknemers gaan de komende twee jaar maximaal 70 euro per jaar betalen om na ontslag recht te houden op een langer lopende werkloosheidsuitkering, tot maximaal 38 maanden. Daarmee wordt inkorting van de wettelijke WW-uitkering, die op 1 januari 2016 begint, alsnog ongedaan gemaakt. Dit hebben vakbeweging en werkgevers besloten, in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken. De aanvulling op de wettelijke WW wordt volledig betaald door de werknemers. Dat komt de komende twee jaar neer op 0,2 procent van het jaarsalaris tot een maximum van 52.000 euro. Daarna zal de premie oplopen tot 0,75 procent van dat jaarsalaris.Dit is een uitwerking van het Sociaal Akkoord van april 2013. De sociale partners wijzen er ook op dat bedrijven de aanvulling zelf kunnen betalen of individueel kunnen verzekeren. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximumlooptijd van de werkloosheidsuitkering stapsgewijs verkort van drie jaar en twee maanden tot twee jaar op 1 januari 2019. Vakbeweging en werkgevers willen de huidige rechten handhaven. Zij gaan die reparatie van de WW-ingreep daarom nu in cao’s regelen. Asscher is bereid die cao-afspraken vervolgens aan hele bedrijfstakken op te leggen

Reageer