Werkneemster met onbetaald verlof, werkzaam in Oostenrijk, verzekerd

Werkneemster  woonde en werkte in Nederland en heeft van 1 december 2008 t/m 28 februari 2009 onbetaald verlof opgenomen om in Oostenrijk als skilerares in dienstbetrekking te werken. Zij verbleef in Oostenrijk. Zij claimde van 1 januari t/m 28 februari 2009 vrijstelling  premieplicht volksverzekeringen. De Belastingdienst weigert de vrijstelling. Hof Arnhem-Leeuwarden (16/09/2014, 13/01165) is het hiermee eens. Het hof stelt dat de Nederlandse dienstbetrekking is blijven voortbestaan. De opschorting van de werkzaamheden voor haar Nederlandse werkgever gedurende het onbetaald verlof van 3 maanden leidt niet tot de conclusie dat zij niet langer werkzaamheden in Nederland pleegt uit te oefenen. Dit betekent dat zij tijdens het onbetaalde verlof zowel in Nederland als in Oostenrijk in loondienst pleegde te werken voor 2 werkgevers die hun zetel in Nederland en Oostenrijk hebben. Een vrijstelling in Nederland is dan niet aan de orde.

Reageer