Wellicht verlaging inkomensgrens pensioenopbouw van € 100.000

Het thans geldende maximum pensioengevend loon van € 100.000 is in zekere zin arbitrair. Het kan hoger, maar ook lager. De samenleving zal die afweging moeten maken.

Verder geeft ze in het interview ook aan dat zzp’ers niet zullen worden gedwongen tot een verplichte pensioenregeling.

Reageer