Wel of geen dienstbetrekking?

Volgens het hof staan die Roemeense arbeidskrachten in dienstbetrekking tot hem en is hij inhoudingsplichtige. Ook ten aanzien van de andere buitenlandse arbeidskrachten acht het hof dienstbetrekkingen en inhoudingsplicht aanwezig. Dat de Poolse en Roemeense arbeidskrachten bij buitenlandse ondernemingen in dienst waren en door hem werden ingeleend, zoals hij stelt, is volgens het hof niet gebleken. Hij heeft geen loonadministratie bijgehouden. Dit betekent dat er ook sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 september 2015, 12/00845)

Reageer