Wanneer moet je beginnen met vrijwillige voortzetting van je pensioenopbouw?

 

 

De vraag is dan wanneer die vrijwillige voorzetting moet beginnen?

De belastingdienst heeft aangegeven dat de periode van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw direct moet aansluiten op het beëindigen van de dienstbetrekking en niet pas op een later moment. Volgens de Pensioenwet hoeft de vrijwillige voortzetting pas uiterlijk 9 maanden na beëindiging van het dienstverband beginnen.

 De vrijwillige voortzetting kan niet tijdelijk worden stopgezet, maar moet ononderbroken plaatsvinden.

 

 

 

 

Reageer