Vragen en Antwoorden over toegenomen volatiliteit financiële markten

Hij geeft aan dat in het eurogebied de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet om de weerbaarheid van de financiële sector te vergroten. Om de financiële stabiliteit en groeivooruitzichten van economieën in het eurogebied verder te vergroten, is het belangrijk dat overheden de huidige gunstige financieringscondities gebruiken om hervormingen door te voeren en overheidsfinanciën verder op orde te brengen.

Reageer