Vraag-en-antwoordset stamrechtvrijstelling gepubliceerd

In november en december van 2013 heeft de Belastingdienst voor fiscaal dienstverleners en overige intermediairs de jaarlijkse Intermediairdagen georganiseerd.Op de Intermediairdagen zijn vragen gesteld over onder meer de stamrechtvrijstelling en de 80%-regeling.Recent is een set met de antwoorden op de veelgestelde vragen gepubliceerd.

Reageer