Verzoek spoedige behandeling pensioenwetsvoorstellen door Eerste Kamer

De Staatssecretaris van Financiën verzoekt de Eerste Kamer om een spoedige behandeling van de pensioenaanpassingswetsvoorstellen zodat de pensioenuitvoerders voldoende gelegenheid krijgen om wijzigingen door te voeren.De Staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer verzocht om een spoedige behandeling van de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014. Hij stelt dat een spoedige parlementaire behandeling van belang is om pensioenuitvoerders voldoende gelegenheid te geven om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Verder loopt bij niet tijdige implementatie van de wetsvoorstellen de budgettaire taakstelling gevaar. Daarnaast merkt hij op dat in de Tweede Kamer brede steun is geuit om de nettolijfrente in de tweede pijler onder te brengen. Hij zegt de Eerste Kamer toe dat het kabinet zich zal inspannen om hierover en over de hiermee samenhangende problematiek duidelijkheid te bieden voor de plenaire behandeling van voornoemde wetsvoorstellen in de Eerste Kamer.

Reageer