Verzekeringsplicht volksverzekeringen na intrekking Rijnvarendenverklaring

Voor de periode vanaf 24 juli 2009 heeft de Inspecteur de vrijstelling geweigerd omdat de Rijnvaartverklaring toen was ingetrokken en X BV als exploitant moest worden beschouwd, zodat de man in Nederland verzekerd was. Hof Den Haag achtte dat terecht.

De man heeft tegen dit oordeel met vier middelen cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad bevestigt echter het oordeel van het Hof en verklaart het cassatieberoep ongegrond.

Reageer