Verrassende uitspraak inzake Woekerpolissen

De Commissie van Beroep heeft op 5 oktober 2015 bepaald dat in het onderhavige geval naar de maatstaven die golden in de jaren 1997-2000 niet kan worden gezegd dat informatie over de kosten is onthouden die noodzakelijk was voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de aangeboden beleggingsverzekeringen.

Op de polissen van de beleggingsverzekeringen was uitdrukkelijk vermeld wat de premie was en welk deel daarvan zou worden belegd. Belanghebbende wist dus, althans heeft kunnen weten, welk deel van de premie bestemd was voor kosten.

 

Een reactie op “Verrassende uitspraak inzake Woekerpolissen”

Reageer