Verlaging sectorpremies WW in 2016

Naar verwachting daalt het aantal WW-uitkeringen dit jaar tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016. Daarom kunnen werkgevers volgend jaar een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. De premies WGA en Zw blijven nagenoeg stabiel. In bepaalde sectoren gaan juist meer banen verloren en stijgen de WW-lasten. Per saldo zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen in 2016 echter dalen. De ramingen vallen gunstiger uit dan de laatste voorspellingen uit januari, omdat het economisch herstel verder doorzet. Het herstel is het duidelijkst in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In de zorg en financiële dienstverlening, stijgen de WW-lasten. Lastendekkende sectorpremie bedraagt in 2016 1,77 procent 0,39 procent lager dan in 2015.

 

Reageer