Verhoging AOW leeftijd

Met ingang van 2013 verhoogd met een maand tot 65 jaar plus een maand. De verzekeringsplicht en premieplicht sociale verzekeringen duur dan ook een maand langer. Moet u als werkgever een werkgeversheffing Zvw betalen dan loopt deze heffing ook een maand door. Stel de werknemer wordt 65 jaar op 6 mei 2013 en hij werkt door na 65 jaar worden. Hij krijgt dan recht op AOW uitkering vanaf 6 juni 2013. De verzekeringsplicht AOW en werknemersverzekeringen eindigt met ingang van 6 juni 2013. De werkgever moet AOW premie en premies werknemersverzekeringen inhouden tot en met 31 mei 2013. De werkgever moet de werkgeversheffing Zvw betalen tot het einde dienstverband.

Reageer