Verdere verhoging AOW-leeftijd in 2024 niet nodig

Nieuwe prognoses van de levensverwachting laten zien dat verdere verhoging van de AOW-leeftijd in 2024 niet nodig is volgens het Koninklijk Actuarieel Genootschap in zijn tweejaarlijkse raming. Nederlanders worden naar verwachting weliswaar steeds ouder, maar de stijging van de gemiddelde levensverwachting verloopt zoals eerder voorspeld. Er zijn geen nieuwe tegenslagen. Jongens die dit jaar worden geboren, worden naar verwachting 89,9 jaar en meisjes 92,2 jaar. Bij een prognose van 2 jaar geleden was de levensverwachting van pasgeborenen respectievelijk 86,5 en 87,1 jaar. De pensioengerechtigde leeftijd wordt vanaf 2024 gekoppeld aan de levensverwachting. Nu hebben mensen 2 maanden na hun 65e verjaardag recht op AOW en gaat stapsgewijs naar 67 jaar in 2023. In een wetsvoorstel komt de AOW-leeftijd al in 2021 op 67 jaar uit.

Reageer