Verboden leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag

Nadat eerst de Rechtbank werkgever KLM in het gelijk had gesteld, bepaalde het Hof het tegengestelde. KLM mag grondmedewerkers niet ontslaan vóór de standaard pensioenleeftijd van 65 jaar, de toenmalige AOW-leeftijd. Zelfs niet als in de voor die medewerkers geldende pensioenregeling een pensioenleeftijd van 63 jaar is opgenomen. KLM verdedigde haar beleid door te stellen dat door het ontslag van de grondmedewerkers een gedwongen ontslag van jongere collega’s voorkomen kon worden. Het Hof oordeelde dat sprake was van verboden leeftijdsdiscriminatie zonder rechtvaardigingsgrond. Een beleid gericht op een meer evenwichtige personeelsopbouw of een bevordering van de toegang tot de arbeid door een betere verdeling van de werkgelegenheid tussen de generaties, is geen rechtvaardigingsgrond voor het ontslag van de grondwerkers, die allen waren geboren vóór 1950.

 

Reageer