Veranderingen in de WW door WWZ

De Wet werk en zekerheid heeft al flinke veranderingen in de WW (e-learning) met zich meegebracht. Zo wordt de duur van de WW-uitkering vanaf 2016 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de WW verandert: één maand per gewerkt jaar in de eerste tien jaren en een halve maand per gewerkt jaar in de jaren daarna. Elk gewerkt jaar voor 1 januari 2016 geeft recht op één maand opbouw. Nu wordt de opbouw nog berekend aan de hand van het fictief en feitelijk arbeidsverleden.

Reageer