Vanaf 2015 verschil in franchises eindloon, middelloon / beschikbare premie

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen CAP geeft aan dat vanaf 2015 de AOW-franchises voor eindloon-,  middelloon- en beschikbare premieregelingen niet langer op basis van de factor 10/7 kunnen worden berekend. Voor eindloonregelingen geldt vanaf  2015 een factor van 100/66,28 en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen een factor van 100/75. 

 

 

Reageer