V&A 17-025 gepubliceerd; instemming partner met afkopen of omzetten PEB nodig

Op 2 juni 2017 is een nieuw V&A inzake pensioen in eigen beheer op www.belastingdienstpensioensite.nl gepubliceerd.

Het gaat om V&A 17-025 (instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer).

Klik voor een totaaloverzicht van de gepubliceerde V&A’s inzake uitfasering PEB op: totaaloverzicht PEB.

Reageer