Tussenevaluatie Wet Pensioenverevening voegt weinig toe

Op 13 juni verscheen een tussenevaluatie over de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De echte eindevaluatie komt eind dit jaar.

De inhoud van deze tussenevaluatie is niet schokkend. Een aantal zaken ter info.

Slechts 3 op de 100 kiezen voor conversie, 30% van met name jonge(re) vrouwen doet afstand van het recht op verevening.

De wet is nog steeds onvoldoende bekend bij echtscheidingsadviseurs. Daar schreef ik onlangs nog over op www.balieplus.nl.: https://advocaat.balieplus.nl/2017/03/pensioen-en-echtscheiding/

De kosten die uitvoerders in rekening brengen zijn nogal divers.

Verder is er geen eenduidige berekeningssystematiek bij premieovereenkomsten.

Ook wordt onderzocht of de wet ook voor samenwonende partners moet gaan gelden.

Tot slot moet zo wordt gesteld conversie meer aandacht krijgen nu pensioenleeftijden tussen partners steeds verder uiteen lopen.

Al in 2005 hebben Prof. Dietvorst/Gommer  cs de wet onderzocht én aanbevelingen gedaan: https://www.tilburguniversity.edu/upload/4ef30938-0e56-414d-9cb3-52a10b24774b_10_jaar_wet_verevening_pensioenrechten_bij_scheiding.pdf.

 

Reageer