Transitievergoeding zieke werknemer

Werkgevers moeten vanaf 1 juli 2015 aan iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en tenminste 2 jaar in dienst is een transitievergoeding betalen. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte werknemers. Kosten van loondoorbetaling en re-integratie mogen niet verhaald worden op de transitievergoeding. De loondoorbetalingsverplichting vloeit voort uit de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte. De transitievergoeding is een compensatie bij ontslag. Op dit punt kan geen onderscheid gemaakt worden tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers, aldus de regering. Dit betekent dat arbeidsongeschikte werknemers nog duurder worden voor de werkgever. Tot 2020 zijn er 2 uitzonderingen op de transitievergoeding: werknemers ouder dan 50 jaar en een dienstverband van minder dan 10 jaar en bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Reageer