Toepassing socialezekerheidsregelingen bij werkzaamheden in twee lidstaten

Radosław Szoja (Szoja) is een Pools staatsburger die in Polen werkzaamheden anders dan in loondienst verricht. Hij is tevens in loondienst werkzaam in Slowakije. Volgens het Pools sociale verzekeringsorgaan is Szoja in Polen verzekerd voor de sociale verzekeringen en niet in Slowakije. De Najvyšší súd Slovenskej republiky (hoogste rechterlijke instantie van de Slowaakse Republiek) is van mening dat Szoja in Slowakije is verzekerd en heeft hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (HvJ). Het HvJ oordeelt dat Szoja in beginsel verzekerd is in de lidstaat waar de werkzaamheden in loondienst worden verricht (dus Slowakije), tenzij er sprake is van marginale werkzaamheden.

Reageer