Stelsel WGA-verzekering instabiel door nalaten aanpassing Asscher

Als een werkgever een jaar later weer het UWV inruilt voor eigenrisicodragerschap met een private WGA-verzekering (achterlating van WGA-schade) kan een voordeel van enkele tonnen tot een miljoen euro per werkgever ontstaan. Wanneer werkgevers wegens fincncieel gewin voor een jaar overstappen naar het UWV, blijft een stabiel en doorontwikkeld re-integratiebeleid achterwege. Asscher heeft besloten dat de tussenstap minstens 3 jaar moet zijn. Na een jaar met minimale premie van 0,16% wordt een hogere premie verschuldigd.

 

Reageer