Status ‘Pensioenknip’

Zij ziet op dit moment dan ook geen aanleiding om verzekeraars op hun verantwoordelijkheid te wijzen. De informatieverstrekking over de Pensioenknip blijft op de agenda staan. Deelnemers moeten tijdig over de mogelijkheid van de Pensioenknip worden geïnformeerd. Pensioenuitvoerders zijn verplicht op verzoek mee te werken. Blijft de pensioenuitvoerder in gebreke, dan kan hij hierop worden aangesproken, desnoods tot de rechter toe.

Reageer