Staatssecretaris Wiebes wil af van fiscale faciliteiten voor eigen beheer

Tijdens het Algemeen Overleg heeft de staatssecretaris aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor het volledig afschaffen alle fiscale faciliteiten voor de oudedagsvoorziening in eigen beheer. Hij is geen voorstander van een combinatie van enerzijds het invoeren van oudedagssparen en anderzijds het afschaffen van pensioen in eigen beheer.

De staatssecretaris wil een overgangsregime opstellen bestaande uit een tijdelijke afkoopmogelijkheid van pensioenaanspraken in eigen beheer. Niet de waarde in het economisch verkeer, maar de fiscale waarde is dan voor 80% belast in de loonbelasting, zonder revisierente.

Voor Kerst 2015 is hij van plan met een voorstel te komen, zodat per 1 januari 2017 de nieuwe regels geïmplementeerd kunnen worden.

 

Reageer