Sectorindeling

De Hoge Raad stelt voorop dat voor de sectorindeling van uitzendbureaus niet de aard van de werkzaamheden, maar de aard van de met de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten bepalend is. Met zijn oordeel dat de aard van de werkzaamheden en de functie van de onderneming van BV X redengevend zijn voor indeling in sector 64, heeft het hof een andere en dus onjuiste rechtsopvatting gevolgd. De aard van de door BV X met de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten is niet of onvoldoende onderzocht. Dat moet na verwijzing alsnog geschieden.(Hoge Raad 9 oktober 2015, 14/05835)

Reageer