Samenloop van WW en pensioen

Een werknemer ontving vanaf eind 2010 vroegpensioen. In 2010 en 2011 werkte de werknemer gedurende 30 uur per week bij een andere werkgever en kreeg uit hoofde van dat dienstverband eind 2011 een aanspraak op WW. Het UWV verminderde de WW-uitkering echter met het vroegpensioen. Dit op grond van de anticumulatiebepaling in de WW-wetgeving. De uitkeringsgerechtigde was het hiermee niet eens en wilde dat geen korting op de WW-uitkering werd doorgevoerd. Zowel de Rechtbank als de Centrale Raad van Beroep bevestigen het standpunt van het UWV. De werknemer werd dus geconfronteerd met een verlaagde WW-uitkering.

In toenemende mate doet deze situatie zich voor. (Vroeg)pensioen aanspraken kennen vaak een eerdere ingangsdatum dan de AOW-leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan (vroeg)pensioenaanspraken vanuit eerdere dienstverbanden. Werkloosheid vanuit het laatste dienstverband leidt dan tot een verlaagde WW-uitkering indien de uitkeringsgerechtigde bij ene eerdere werkgever (vroeg)pensioen aanspraken heeft opgebouwd. Het voorkomen van de effecten van de anticumulatiebepaling is mogelijk door het (vroeg)pensioen uit te stellen. Dat kan veelal alleen op die (vroeg)pensioendatum. Werknemers met een deeltijdpensioen of gelijktijdige dienstverbanden lopen geen gevaar. Op de anticumulatiebepaling is voor die situaties in de WW-wetgeving een uitzondering opgenomen.

Een reactie op “Samenloop van WW en pensioen”

  1. e.hendriks

    zou de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij Arbeid kunnen helpen om te voorkomen dat de werkeloze van 65 jaar en ouder tot aan de AOW min of meer gedwongen kan wordne om zijn eerdere pensioenen aan te spreken in het geval dat deze gaan uitkeren op 65 jaar. Bij pensioenverzekeraars zijn de contracten die gebaseerd zijn op 65 jaar waarschijnlijk vaak niet aangepast om in vanuit een niet werkende situatie de uitkeringsdatum uit te stellen. Je moet altijd ergens indienst zijn.
    Vraag is of dit in het kader van de wet gelijke behandeling nog stand kan houden, want deze situatie is veroorzaakt door de overheid met de loskoppeling van AOW datum en pensioenuitkeringsdatum.

    Beantwoorden

Reageer