Toezicht

Uitgangspunten DNB governance onderzoeken

De governance van pensioenfondsen is onderdeel van het toezicht door DNB. De toezichthouder heeft meerdere keren onderzoek hiernaar gedaan. DNB heeft recent enkele uitgangspunten geschetst die voor deze onderzoeken worden gebruikt. De uitgangspunten omvatten het volgende. Gedeeld beeld: dit betreft de vraag of er binnen en tussen de fondsorganen een gedeeld beeld is over de taken, [...]

Lees verder

Rechter draait aanpassing indexatieclausule terug: geen instemming!

Aanpassing van de voorwaarden van pensioenregelingen blijft voor rechtszaken zorgen. Op 17 mei draaide de rechtbank Noord-Nederland een aanpassing van de indexatieclausule terug. Volgens de pensioenuitvoerder (Achmea) was de wijziging uitsluitend een gevolg van de invoering van de PensioenWet (PW) en [...]

Lees verder

Pensioenfondsen hanteren hoge rendementen in herstelplannen

DNB heeft recent de herstelplannen van fondsen in een tekort beoordeeld. Fondsen verwachten vooral uit tekort te komen door hoge rendementen op de beleggingen. De uitkomsten in breder kader zijn volgens DNB als volgt. Korting pensioenen Korten van pensioen is voor fondsen één van de manieren om de financiële positie te herstellen. Uit de herstelplannen blijkt dat bijna geen [...]

Lees verder

AFM en DNB wetgevingsbrieven 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben recent de wetgevingsbrieven 2017 gepubliceerd. De toezichthouders rapporteren in deze brieven over knelpunten in wet- en regelgeving. Ook maken zij hun wetgevingswensen hierin kenbaar. AFM wetgevingsbrief De AFM vraagt o.a. aandacht voor de invulling van de zorgplicht bij de ontwikkeling van een nieuw

Lees verder

DNB over verplichte RvT bij grotere OPF-en

DNB heeft recent aandacht besteed aan de Verzamelwet pensioenen 2017. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat ondernemingspensioenfondsen (OPF-en) met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard in de toekomst een raad van toezicht (RvT) moeten hebben. Deze verplichting geldt op dit moment nog niet voor OPF-en met een paritair of een onafhankelijk bestuur. Zij hebben de mogelijkheid om te [...]

Lees verder