Sociale zekerheid

Geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekkingen; geen verzekeringsplicht

X is op 4 oktober 2001 opgericht. Enig aandeelhouder is een holding. A, B en C zijn middels hun personal holdings middellijk aandeelhouder in de holding, sinds 26 januari 2012 voor respectievelijk 50%, 25% en 25%. Tot 1 januari 2009 waren A, B en C bestuurder van X. Sinds 1 januari 2009 is de holding bestuurder van X. De holding is sinds die datum belast met het management van X. Zij stelt

Lees verder

WGA uitkering terecht aan werkgever toegerekend

A was vanaf 18 januari 2010 in dienstbetrekking werkzaam bij X en is op 23 augustus 2010 ziek gemeld. Met ingang van 19 oktober 2010 is het dienstverband met A beëindigd en met ingang van die datum heeft het UWV aan A een ZW uitkering toegekend. Na de wachttijd van 104 weken is met ingang van 20 augustus 2012 aan A een WGA uitkering toegekend. In deze procedure is de hoogte van het [...]

Lees verder

Arbo contracten voor 1 juli 2018 aanpassen

De vernieuwde Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. In de nieuwe Arbowet is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het [...]

Lees verder

Eigenrisicodrager ZW moet einde verzuimbegeleiding melden

Eigenrisicodragers voor de (ZW moeten zich voor de ziekmeldingen die onder het eigen risico vallen, laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Als die verzuimbegeleiding eindigt, dan moet de eigenrisciodrager dat sinds 1 januari 2018 schriftelijk of per e-mail melden aan Belastingdienst en aan UWV:Een brief naar de Belastingdienst: Belastingdienst/Limburg/ERD Postbus

Lees verder

Genietingsmoment is tijdstip van uitbetalen

Het genietingsmoment van een nabetaalde Wajong uitkering ligt op het moment van uitbetalen, ook als een deel ervan betrekking heeft op eerdere belastingjaren. Nadelige gevolgen van dit genietingsmoment (hogere belasting verschuldigd en terugbetaling zorgtoeslag) kan de belastingrechter niet oplossen, aldus Rechtbank Gelderland. Het gaat om schade die het gevolg is van de onjuiste [...]

Lees verder