Sociale zekerheid

Belastingrechtspraak toch niet openbaar

In 2011 is toegezegd door de voormalig staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel in te dienen om de belastingrechtspraak openbaar te maken. De huidige staatssecretaris heeft besloten dit wetsvoorstel niet in te dienen. Tegenstanders van dit wetsvoorstel zijn beducht voor inbreuk op privacy. Zij stellen dat een openbare behandeling belastingplichtigen zullen belemmeren zich tot [...]

Lees verder

Verpleegkundige AWBZ zorg in natura in dienstbetrekking

Een verpleegkundige is in dienstbetrekking werkzaam en is daarnaast ingeschreven bij de KvK en verleent via een bemiddelingsbureau 24 uur zorg aan terminaal zieken bij thuiszorginstellingen (AWBZ zorg in natura). De Belastingdienst trekt de eerder afgegeven VAR WUO in en verstrekt een VAR loon. Rechtbank Noord-Nederland (14 januari 2014) is van oordeel dat er geen sprake is van [...]

Lees verder

Zzp’ers in de zorg moeten zich voor 1 juli 2014 aanmelden voor de pilot

De Belastingdienst heeft in een nieuwsbericht aangekondigd dat zzp’ers in de zorg zich voor 1 juli 2014 moeten aanmelden om deel te nemen in de Zorgpilot. De Belastingdienst heeft zorgverleners een brief gestuurd over de VAR en de  Zorgpilot. Deze reactie is ingegeven door de beslissing van VWS om 1.200 zorgverleners de mogelijkheid te geven om aan de slag te gaan als [...]

Lees verder

Rijnvarende binnenschipper niet premieplichtig voor volksverzekeringen

Een rijnvarende binnenvaartschipper, woonachtig in Nederland verricht arbeid in Europa. De Belastingdienst heeft een aanslag Nederlandse premies volksverzekeringen opgelegd. De binnenvaartschipper bestrijdt de premieplicht. Hof Arnhem-Leeuwarden (18 februari 2014, nr. 11/00169 en 11/00170) stelt de binnenvaartschipper in het gelijk. Volgens het Hof is de binnenvaartschipper een Rijnvarende

Lees verder

Loondoorbetalingsplicht in derde ziekte jaar

Bij een WIA aanvraag kan het UWV tot de conclusie komen dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen. Het UWV kan bepalen dat de werkgever na 2 jaar loondoorbetaling nog over een derde jaar loon moet doorbetalen. De rechter is van oordeel dat de werkgever in het derde ziekte jaar 70% van het max. dagloon moet doorbetalen als niets is bepaald over een [...]

Lees verder