Sociale zekerheid

Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering

Werkgevers mogen kiezen of ze loonaangifte per vier weken of per kalendermaand doen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen mogelijkheden om werkgevers te dwingen om per kalendermaand loonaangifte te doen. Met ingang van 1 juli 2015 wordt de WW uitkering per kalendermaand berekend en worden inkomsten van de WW gerechtigde ook per kalendermaand verrekend. De

Lees verder

Premieplicht in Nederland omdat Luxemburgse E101 verklaring niet is afgegeven o.g.v. Rijnvarendenverdrag

X vaart in 2006 als kapitein op een binnenvaartschip. Hij is in dienst van een Luxemburgse werkgever. In 1999 is aan de Nederlandse eigenaar van het schip een Rijnvaartverklaring gegeven, waarop geen exploitant van het schip is vermeld. Op 24 maart 2006 is door de Luxemburgse autoriteiten een E101 verklaring afgegeven. De vraag is of X, Rijnvarende, in Nederland verzekerd en premieplichtig

Lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

De ontwerpregeling met regels betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. Voor het aanvragen van compensatie, moet de werkgever bij UWV een aantal gegevens verstrekken. UWV kan op verzoek [...]

Lees verder

Aanslag Zvw terecht en naar juiste bedrag opgelegd

In deze zaak speelt de vraag of X in het jaar 2014 verplicht is verzekerd op grond van de Zvw en, zo dat het geval is, of de aan X opgelegde aanslag Zvw tot het juiste bedrag is opgelegd. X stelt dat hij niet in Nederland maar in Thailand woont en daarom niet verplicht verzekerd is voor de Zvw. Hof Den Haag oordeelt echter evenals Rechtbank Den Haag dat X ook in het jaar 2014, ondanks [...]

Lees verder

Belastingdienst mag voorlopige aanslag baseren op niet onherroepelijke A1verklaring

In deze zaak is ten aanzien van Rijnvarende X de vraag aan de orde of de Belastingdienst een voorlopige aanslag IB/PVV mag baseren op een niet onherroepelijke A1 verklaring. Volgens Hof Den Bosch is dat het geval. De betreffende op 24 juni 2014 door de SVB afgegeven A1 verklaring houdt in dat X van 1 januari 2013 tot en met 30 december 2014 was onderworpen aan de heffing van premie [...]

Lees verder