Sociale zekerheid

Loondoorbetalingstermijn begint opnieuw na hernieuwde uitval na volledig herstel

De kantonrechter Midden-Nederland oordeelde over de vraag of sprake was van volledig herstel gedurende minimaal vier weken. De werknemer meldde zich ziek op 4 december 2014. Vanaf maart 2016 werkte hij weer fulltime waarbij hij op advies van de bedrijfsarts nog niet werd ingezet tijdens nachtdiensten. Per 26 september 2016 is de werknemer beter gemeld (hij verrichtte ook weer [...]

Lees verder

Duitse pensioenen terecht tot bijdrage-inkomen Zvw gerekend

X, woonachtig in Nederland, heeft naast een AOW-uitkering een Duitse pensioenuitkering van € 1.682 ontvangen en een uitkering van de Deutsche Rentenversicherung van € 7.255. Deze Duitse uitkeringen zijn in de aan X opgelegde aanslag Zvw 2013 betrokken (berekend naar een bijdrage-inkomen van € 8.937). Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nr. 16/00619  is dat terecht. Het hof stelt dat

Lees verder

No-riskpolis naar 56 jaar per 2018 ter compensatie oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die daarna langdurig ziek wordt. De leeftijd

Lees verder

Premie werkhervattingskas; specifieke regeling startende grote werkgever

X (bv) is in 2013 opgericht en heeft vanaf 1 januari 2014 verzekeringsplichtig personeel in dienst. De activiteiten van X zijn nieuw. Het te verwachten premieplichtig loon in 2014 bedraagt € 4.000.000. De vraag is of X ten aanzien van de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas terecht is aangemerkt als ’kleine werkgever’ (premiepercentage 5,4), dan wel dat als een [...]

Lees verder

Werkneemster Europol heeft geen recht op uitbetaling heffingskortingen volksverzekeringen

X is in 2012 werkzaam voor Europol. Zij heeft van Europol een salaris genoten van € 41.392. Het salaris van X is vrijgesteld van inkomstenbelasting en zij is niet-premieplichtig voor de volksverzekeringen. X heeft ook nog een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 15.034. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Belastingdienst € 395 aan heffingskortingen voor de [...]

Lees verder