Sociale zekerheid

Terechte heffing van inkomensafhankelijke premie Zvw

X, geboren in 1930, woont in Nederland en  ontving in 2011 een AOW uitkering, uitkeringen van stichting A en B NV en een Italiaans overheidspensioen. In 2011 heeft X inkomsten uit Italië aangegeven. Bij de uitspraak op bezwaar over de aanslag IB/PVV heeft de Belastingdienst in verband met het overheidspensioen een aftrek elders belast toegepast. De vraag isof aan X terecht een [...]

Lees verder

Nóg eens 104 weken loon bij ziekte doorbetalen?

Werkgevers vinden 104 weken loon doorbetalen bij ziekte lang. Een groter schrikbeeld is de mogelijke start van nóg een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling. Dit is mogelijk als de zieke werknemer langer dan 4 weken zijn eigen of nieuw bedongen werk heeft verricht en wéér ziek wordt. Een schoonmaker raakt arbeidsongeschikt in december 2014. Hij is gaan re-integreren maar heeft tot [...]

Lees verder

Premieheffing zeevarende

X heeft de Letse nationaliteit en woonde in 2013 in Letland. Hij was van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde werkgever. De werkzaamheden vonden plaats op een zeeschip dat voer onder de vlag van de Bahama’s. De vraag is of X over de periode van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 premieplichtig was voor de [...]

Lees verder

Loonkostenvoordeel per 2018 oudere werknemers

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer gaat met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer vervangen. De werkgever en werknemer moeten voor dit LKV aan een aantal voorwaarden voldoen. De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:De werknemer is verzekerd voor de [...]

Lees verder