Collectieve Verzekeringen

100%-toets en 3%-staffels

Uit contact met het CAP blijkt inzake de 100%-toets en 3%-staffels het volgende. De 100%-toets (artikel 18a, lid 7 en lid 9 Wet LB (oud)) en de eventtoets (Bijlage IV en V van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7268 (hierna: het besluit)) zijn twee verschillende toetsen. Hierbij dat de maxima voor de jaarlijks fiscaal toegestane pensioenopbouw niet zijn vervallen per 1

Lees verder

Nieuwe premiestaffels 2018

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft voorlopige beschikbare premie-staffels gepubliceerd: zie (bijgaand) V&A 17-002 op www.belastingdienstpensioensite.nl Deze staffels kunnen gebruikt worden met het oog op de aanpassing van de pensioenleeftijd per 2018 naar 68 jaar. Logischerwijs liggen de percentages lager. Dat betekent dat werkgevers en [...]

Lees verder

Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is via de SER een aantal hervormingsvarianten gepresenteerd. Het is genoegzaam bekend dat de grote [...]

Lees verder

Nieuw besluit beschikbare premieregelingen

Dit besluit is een actualisering van de eerder besluiten inzake ‘standaard’ beschikbare premieregelingen. De staffels zijn netto-staffels en er zijn ook staffels voor het netto-pensioen voor boven een pensioengevend salaris van € 103.317,-. De belangrijkste wijziging is dat ook PPI’s een staffel mogen aanbieden gebaseerd op 3% (en/of lager). De event-toetsen die [...]

Lees verder