Civiel

Verzamelwet pensioenen 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk is er een jaarlijkse verzamelwet pensioenen van Sociale Zaken. Deze voorziet veelal in verdere invulling en verbetering van reeds gemaakte afspraken. In de verzamelwet dit jaar zitten: 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds; 2. Elektronische informatieverstrekking; 3. Periodieke vaste stijging variabele [...]

Lees verder

Afstortingsverplichting voor de directeur-grootaandeelhouder

Het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Hoewel het wetsvoorstel zal leiden tot (in de meeste gevallen) afschaffen van pensioen in eigen beheer, spelen er momenteel nog altijd veel discussies en procedures over de afstortingsverplichting van de directeur-grootaandeelhouder als de scheiding nu reeds speelt, of al langere tijd geleden [...]

Lees verder

Van uitkeringsovereenkomst naar premieovereenkomst

Je overweegt om het pensioen van je werknemers te veranderen: van een gegarandeerde middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling in beleggingen. Na uitgebreid overleg met je werknemers besluit je om te kijken of het mogelijk is om de pensioenregeling te wijzigen. Let wel, de pensioenregeling is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het doorvoeren van zo’n wijziging [...]

Lees verder

Onder ‘pensioenverzekeraar’ moet ook worden verstaan een ‘pensioen-BV’.

Dit heeft de Rechtbank op 20 december 2016 in Den Haag bepaald (ECLI:NL:RBDHA:2016:15931). Wat was er aan de hand? Partijen zijn op 7 mei 1994 met elkaar gehuwd. Bij – onherroepelijke – beschikking van deze rechtbank van 21 april 2016 is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken. Deze beschikking is op 3 augustus 2016 ingeschreven in de registers van de [...]

Lees verder