Werknemers

Pensioenakkoord of niet?

Hebben we een pensioenakkoord en is dat pensioenakkoord wel akkoord voor iedereen, dat zijn de grote vragen. Het antwoord is tweemaal neen!Er is geen akkoord omdat het niet wordt erkend [...]

Lees verder

Afvloeiingsregeling geen RVU o.b.v. objectieve maatstaven

Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure waarbij in geschil was of wel of niet sprake is van een RVU in de zin van artikel 32ba Wet LB 1964 (nr. 16/06236). In de procedure speelde het volgende. Een werkgever reorganiseert en is een Sociaal plan voor werknemers overeengekomen. Dit [...]

Lees verder

Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering

Werkgevers mogen kiezen of ze loonaangifte per vier weken of per kalendermaand doen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen mogelijkheden om werkgevers te dwingen om per kalendermaand loonaangifte te doen. Met ingang van 1 juli 2015 wordt de WW uitkering per kalendermaand berekend en worden inkomsten van de WW gerechtigde ook per kalendermaand verrekend. De

Lees verder

Premieplicht in Nederland omdat Luxemburgse E101 verklaring niet is afgegeven o.g.v. Rijnvarendenverdrag

X vaart in 2006 als kapitein op een binnenvaartschip. Hij is in dienst van een Luxemburgse werkgever. In 1999 is aan de Nederlandse eigenaar van het schip een Rijnvaartverklaring gegeven, waarop geen exploitant van het schip is vermeld. Op 24 maart 2006 is door de Luxemburgse autoriteiten een E101 verklaring afgegeven. De vraag is of X, Rijnvarende, in Nederland verzekerd en premieplichtig

Lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

De ontwerpregeling met regels betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. Voor het aanvragen van compensatie, moet de werkgever bij UWV een aantal gegevens verstrekken. UWV kan op verzoek [...]

Lees verder