Werknemers

Wegens ontbreken dienstbetrekking geen verzekeringsplicht voor slagersadviseur

X exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim twintig franchisenemers aangesloten. A was sinds 1 december 2009 franchisenemer van X. Hij exploiteerde een slagerij in de vorm van een vof. A verrichtte werkzaamheden voor X. Die werkzaamheden bestonden erin dat hij slagers die franchisenemer zijn van X, begeleidde en vaktechnische adviezen gaf bij het [...]

Lees verder

Werkzaamheden van niet in dienst zijnde derden tellen niet mee voor loonsom in zin van art. 96, lid 2, Wfsv

X verricht hoveniers- en bouwwerkzaamheden. De hovenierswerkzaamheden worden hoofdzakelijk door eigen werknemers verricht. De bouwwerkzaamheden vooral door de dga van X, via onderaanneming en door arbeidskrachten van derden. De vraag is of X voor de heffing van premies werknemersverzekeringen in premiesector 1 (Agrarisch bedrijf) of premiesector 3 (Bouwbedrijf) valt. Hof Den Haag 20 april [...]

Lees verder

Ondernemersorganisaties willen drastische aanpassing verlofplannen Koolmees

VNO-NCW en MKB-Nederland willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt vanwege de kosten voor de kleine ondernemers. Dit blijkt uit de consultatie van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) voor extra partnerverlof. Zij zien meer in een voorstel van de SER. “Wij wijzen het wetsvoorstel WIEG in [...]

Lees verder

Geen aanpassing partnerschapverlof

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageert op kritiek van werkgevers op het plan van het kabinet voor extra partnerschapverlof. Hij voelt er niets voor het voorstel aan te passen. Werkgevers moeten kijken naar het totaalplaatje en niet slechts één maatregel uit het regeerakkoord eruit lichten, aldus de minister. Hij benadrukt dat het extra verlof deel uitmaakt van een [...]

Lees verder