Uitvoerders

Oplossing voor geëmigreerde Nederlanders met in buitenland expirerende lijfrente

Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond van Verzekeraars een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken. De problemen deden zich voor bij het omzetten van een lijfrente in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen geen direct ingaande [...]

Lees verder

Uw jaarrekening en de Prognosetafel AG2016

Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De Prognosetafel AG2016 bevat de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwe prognosetafel is gebaseerd op het stochastisch model dat in 2014 werd geïntroduceerd en maakt gebruik van zowel Nederlandse sterftedata als [...]

Lees verder

Europese pensioenrichtlijn afgezwakt

De drie Europese instanties - Parlement, Raad en Commissie - hebben een akkoord bereikt over een (aangepaste) Europese Richtlijn. De Nederlandse inbreng is zodanig geweest dat het concept behoorlijk is afgezwakt. [...]

Lees verder

Géén gerechtvaardigd vertrouwen naar aanleiding van één opgave van de verzekeraar

Wat was er in deze kwestie aan de hand? Eiseres heeft van 1969 tot 1994 als werkneemster deel genomen aan een bedrijfspensioen dat was ondergebracht bij Nationale-Nederlanden, de rechtsvoorganger van Fatum Life Aruba. Vanaf 1994 tot 2001 heeft de eiseres op vrijwillige basis deelgenomen aan dit bedrijfspensioen, omdat zij in die periode geen werkneemster meer was. Vanaf 1 januari [...]

Lees verder