Governance

Verzamelwet pensioenen 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk is er een jaarlijkse verzamelwet pensioenen van Sociale Zaken. Deze voorziet veelal in verdere invulling en verbetering van reeds gemaakte afspraken. In de verzamelwet dit jaar zitten: 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds; 2. Elektronische informatieverstrekking; 3. Periodieke vaste stijging variabele [...]

Lees verder

Fusiemogelijkheden Bedrijfstakpensioenfondsen

Vanaf 2018 wil het Kabinet het mogelijk maken dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen fuseren. Daaraan worden dan wel tal van voorwaarden verbonden. De Bpf’en mogen maximaal 5 jaar een gescheiden vermogen aanhouden, om in die tijd qua dekkingsgraad naar elkaar toe te groeien. DNB moet het fusieplan toetsen, waarin opgenomen moet worden hoe ze eventueel weer uit

Lees verder

Europese pensioenrichtlijn afgezwakt

De drie Europese instanties - Parlement, Raad en Commissie - hebben een akkoord bereikt over een (aangepaste) Europese Richtlijn. De Nederlandse inbreng is zodanig geweest dat het concept behoorlijk is afgezwakt. [...]

Lees verder

Stand van zaken Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen ingediend. Het is de bedoeling van het wetsvoorstel om de OR duidelijkere bevoegdheden te geven. Inzake het aangaan, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst heeft de OR in principe altijd instemmingsrecht, tenzij sprake is van een [...]

Lees verder