Communicatie

Pensioenleeftijd 68 jaar komt in zicht

Het jaar 2018 sluipt langzaam dichterbij. Belangrijk om daar nu al even bij stil te staan. Immers per 1 januari 2018 gaat de wettelijke pensioenleeftijd van het werkgeverspensioen omhoog van 67 jaar naar 68 jaar.Deze verhoging van de pensioenleeftijd heeft verschillende gevolgen. [...]

Lees verder

Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is via de SER een aantal hervormingsvarianten gepresenteerd. Het is genoegzaam bekend dat de grote [...]

Lees verder

Waardeoverdracht kleine pensioenen, een gemiste kans

Vanaf 2018 krijgen uitvoerders het recht om kleine pensioenen over te dragen – zonder toestemming van de werknemer – naar de nieuwe uitvoerder. Gezien de kleine bedragen waar het om gaat, moet dat ook kunnen ongeacht of het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van boven de 100%. Op zich een logisch voorstel, echter de insteek is vreemd. Uitvoerders hebben nu het recht [...]

Lees verder

De koopkracht van uw pensioen

De wet pensioencommunicatie heeft ons opgeleverd dat het pensioenregister vanaf 2017 het ouderdomspensioen weergeeft op basis van drie scenario’s. Tot nu toe is onderbelicht dat het niet meer gaat om de nominale bedragen, maar om voor inflatie gecorrigeerde bedragen. Wat betekent dit en waar zal dat toe leiden? Het “Besluit uitvoering Pensioenwet (…) in verband met de Wet [...]

Lees verder