Varia

Pakket Belastingplan 2018 aangenomen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2018’ (OFM 2018) maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat maatregelen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018. Meer specifiek ziet het [...]

Lees verder

Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

Op 11 december 2017 is op www.belastingdienstpensioensite.nl een overzicht gepubliceerd van de AOW-inbouwbedragen en de AOW-franchises per 1 januari 2018. Klik met de linker muisknop op: overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises. [...]

Lees verder

Rekenhulp Lijfrentepremie 2017 online

Gisteren is de Rekenhulp Lijfrentepremie 2017 ‘live’ gegaan en online beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst. De Rekenhulp Lijfrentepremie is in een nieuw format c.q. “online jasje” gestoken. Dat geldt ook voor de rekenhulp voor het jaar 2016. Belastingplichtigen hebben nu ruim drie maanden de tijd om hun aftrekruimte voor 2017 te bepalen en te beslissen of ze wel [...]

Lees verder