Publicaties A&P

Raad van State weet het ook niet, beantwoordt de verkeerde vraag. De Info is gewoon zwaar onder maat!

De Raad van State (RvS) heeft een advies (Info) gegeven, althans de Staatssecretaris van SZW voorgelicht, over de afschaffing van de doorsneepremie, gevolgd door degressieve opbouw en de gevolgen voor de verplichtstelling. Degressieve opbouw betekent dat iedere werknemer dezelfde premie krijgt (c.q. inlegt) en deze aanwend voor zijn eigen pensioen. Dat impliceert dat een jongere [...]

Lees verder

Wiebes dupeert duizenden DGA’s én hun (ex)partners

De soap inzake het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB) gaat onverminderd door. Voor 1 juli moesten directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) besluiten hun eventueel verzekerd pensioenkapitaal terug te halen naar de bv. Daarna kan het niet meer.

Lees verder

Expertvisie XVIII – mr. Theo Gommer – Doek de Eerste Kamer maar op!

Rare titel zult u misschien zeggen voor een expert-visie pensioen. Ik zal het uitleggen. De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer (Wet PEB), is door de eerste kamer op 7 maart jl. aangenomen. Deze wet geeft DGA’s de mogelijkheid om hun pensioen af te kopen, om te zetten in een zogenaamde oudedagsverplichting (gewoon een spaarpot die in 20 jaar wordt uitgekeerd vanaf [...]

Lees verder

Laatste antwoorden Uitfasering pensioen in eigen beheer: een schande!

Op de valreep komt Staatssecretaris Wiebes met z’n laatste twee antwoorden. Hoe zit het met een onbepaald verzekerd deel en met het terughalen naar de eigen BV na 1 juli 2017? Beide vragen beantwoord Wiebes negatief. De argumenten zijn en zeer kwestieus en de facto onjuist. Terwijl hij in de brief van 13 april, althans zo leek het nu, bedoelde dat de BV altijd tot de [...]

Lees verder

Is de werkgever nog wel uw broeders hoeder?

Is de werkgever nog wel uw broeders hoeder? De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs van niet en is van mening dat de zorgplicht van de werkgever niet zo ver gaat dat deze informatie dient te verschaffen over de individuele gevolgen van de door de werknemer gemaakte keuzes met betrekking tot zijn pensioen.

Lees verder