Algemeen

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen aangepast

Op 7 juli 2017 heeft het CAP een nieuwe versie van de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen uitgebracht. De vorige versie dateert van 30 juni 2017, de vervaldag van de coulancetermijn, De onvolkomenheden uit de vorige handreiking van 30 juni jl. zijn op een na niet aangepast (zie bericht van 6 juni jl.). Dat ondanks de voortgezette premiebetaling toch een [...]

Lees verder

Uitfasering PEB en externe verzekeringen

Men kan nu niet bepaald zeggen dat de Wet uitfasering PEB onvoldoende in de belangstelling staat en heeft gestaan. Afgelopen weekend was het weer raak.Op 27 juni jl. heeft staatssecretaris Wiebes nogmaals zijn visie gegeven op externe verzekeringen (dekkingspolis, (on)bepaald verzekerd deel).Op 30 juni jl. is een handreiking “Fiscale behandeling elders verzekerd pensioen” van het CAP [...]

Lees verder

Intergenerationele risicodeling levert niets op

Intergenerationele  risicodeling levert niets op, dat is de conclusie van Netspar-onderzoekers in hun rapport: Intergenerationele  risicodeling in collectieve en individuele pensioencontracten. [...]

Lees verder