Algemeen

Laat voordelen én risico’s doorbeleggen zien

Bij veel werknemers ontbreekt het vaak aan inzicht in hun pensioensituatie. Als gevolg van de Wet verbeterde premieregeling krijgen veel werknemers meer keuzes die van invloed zijn op de hoogte van hun pensioenuitkering. Sinds een jaar is het voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling mogelijk om variabel pensioen aan te kopen waarbij de uitkering telkens voor één jaar vast staat. [...]

Lees verder

Kabinet, haast geboden met toekomstbestendig pensioenstelsel

De pensioendiscussie zit op slot. De nieuwe coalitie heeft geen haast met het nieuwe pensioenstelsel en liet bij de presentatie van het regeerakkoord doorschemeren dit voorlopig nog uit te besteden aan de Sociaal Economische Raad (SER). Die doet al sinds 2015 onderzoek naar een nieuw pensioenstelsel, maar komt er door tegengestelde belangen van de verschillende groepen binnen de SER niet uit.

Lees verder

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen aangepast

Op 7 juli 2017 heeft het CAP een nieuwe versie van de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen uitgebracht. De vorige versie dateert van 30 juni 2017, de vervaldag van de coulancetermijn, De onvolkomenheden uit de vorige handreiking van 30 juni jl. zijn op een na niet aangepast (zie bericht van 6 juni jl.). Dat ondanks de voortgezette premiebetaling toch een [...]

Lees verder

Uitfasering PEB en externe verzekeringen

Men kan nu niet bepaald zeggen dat de Wet uitfasering PEB onvoldoende in de belangstelling staat en heeft gestaan. Afgelopen weekend was het weer raak.Op 27 juni jl. heeft staatssecretaris Wiebes nogmaals zijn visie gegeven op externe verzekeringen (dekkingspolis, (on)bepaald verzekerd deel).Op 30 juni jl. is een handreiking “Fiscale behandeling elders verzekerd pensioen” van het CAP [...]

Lees verder