Lijfrente

Revisierenteregeling bij afkoop lijfrente niet in strijd met EVRM

Op 18 januari 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag zich uitgelaten over een zaak waarin bij het opleggen van de aanslag IB/PVV ter zake van de afkoop van een Brede Herwaarderingslijfrente revisierente in rekening is gebracht (BK-16/00366). In hoger beroep was in geschil of bij het opleggen van de aanslag [...]

Lees verder