Bancair en verzekerd sparen

Afkoop (loon)stamrecht bij onzakelijke lening bij stamrecht-BV

Op 13 februari 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een procedure (AWB 16/3432 en ECLI:NL:RBNHO:2018:1014) waarbij in geschil was of een naheffingsaanslag loonheffingen ter zake van afkoop van een bij een BV ondergebracht loonstamrecht terecht werd opgelegd. Daarbij speelde de volgende [...]

Lees verder

Rekenhulp Revisierente online voor afkoop lijfrente in 2017

Op 1 maart 2018 is de geactualiseerde Rekenhulp (applicatie) revisierente op de site van de Belastingdienst geplaatst. Deze applicatie kan een helpende bieden bij het doen van aangifte ter zake van een afkoop van een lijfrenteverzekering en een opname in 1 keer van het tegoed op lijfrentespaarrekening (of van zijn lijfrentebeleggingsrecht). De afkopende belastingplichtige zal dan in [...]

Lees verder

Oplossing voor geëmigreerde Nederlanders met in buitenland expirerende lijfrente

Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond van Verzekeraars een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken. De problemen deden zich voor bij het omzetten van een lijfrente in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen geen direct ingaande [...]

Lees verder

Belanghebbende is door een medische fout bij zijn geboorte lichamelijk gehandicapt geraakt. De verzekeraar van de aansprakelijk gestelde wederpartij heeft hiervoor aan de man een letselschadevergoeding uitgekeerd. Voor dat bedrag heeft belanghebbende in 1998 een kapitaalverzekering afgesloten tegen een koopsom van € 131.597. Op 6 augustus 2014 is daaruit een kapitaalsuitkering van € [...]

Lees verder