Bancair en verzekerd sparen

Heffingsbevoegdheid ter zake van afkoopsom van loonstamrecht toegewezen aan Nederland

Op 19 mei 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak waarbij de Raad zich heeft uitgelaten over de heffingsbevoegdheid ter zake van de afkoopsom van een loonstamrecht dat bij ontslag is toegekend door een werkgever in Nederland, terwijl de ontslagvergoeding (mede) betrekking heeft op de periode waarin de (ex-)werknemer in de Verenigde Staten van Amerika (VS) werkzaam was (

Lees verder