Financiële planning

Schenking aan echtgenote?

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de overdracht van € 10.000.000 aan de huwelijkspartner een schenking inhoudt en geen natuurlijke verbintenis. [...]

Lees verder

Echtgenoot mag ook bezwaar maken tegen WOZ-aanslagen

In belastingprocedures is het goed om alle formaliteiten daarvoor in de gaten te houden. Lukt dat niet dan wordt een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Zeker als het gaat om huwelijkspartners zal belastingcorrespondentie gezien worden als een gezamenlijk belang. In een recente uitspraak spreekt Hof Arnhem-Leeuwarden uit dat huwelijkspartners die mede-eigenaar zijn ontvankelijk [...]

Lees verder