Financiële planning

Box 3 waarde verhuurde woningen

Voor de waardering woningen in box 3 geldt de WOZ-waarde in beginsel. Als de woning verhuurd wordt vindt de waardering plaats via een vermenigvuldiging van de WOZ-waarde met de procentuele leegwaarderatio. Het is dus een forfaitaire berekening in de al forfaitaire box 3-waardering. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad van 3 april 2015 (ECLI:NL:2015:812) past deze regeling niet als de [...]

Lees verder

Beleidsbesluit aangaan huwelijk of wijzigen huwelijkse voorwaarden

Met ingang van 1 januari 2018 kan het aangaan van een huwelijk of het wijzigen van huwelijkse voorwaarden onder omstandigheden leiden tot een belastbare schenking. Die wetswijziging beoogt constructies om belasting te ontgaan te voorkomen. Aan de Eerste Kamer was beloofd om te bevestigen dat dit in het aantal situaties niet het geval is. Dat doet de Staatssecretaris door een besluit van 5 [...]

Lees verder

Contante waarde eigen bijdrage eigen bijdrage AWBZ/WLZ en box 3

Anders dan de fiscale autoriteiten willen doen geloven wordt de box 3-heffing toch nog steeds als zo oneerlijk ervaren dat belastingplichtigen er veel aan doen om hier onder uit te komen. Zo nam een belastingplichtige die na een verkeersongeval ernstig hersenletsel opliep en afhankelijk was van zorgverleners het standpunt in dat de toekomstige eigen bijdrages verschuldigd na opname in een [...]

Lees verder

Stroom van zonnepanelen van schuur en WOZ waarde

Als sprake is van samengestelde onroerende zaken telt de gezamenlijke waarde als WOZ waarde. In een uitspraak van de Rechtbank Gelderland gaat het om een belastingplichtige wiens woning stroom ontvangt van zonnepanelen op een schuur die vierhonderd meter verder op staat. Volgens de rechtbank is alleen een financiële band tussen twee onroerende zaken onvoldoende om voor de WOZ aan te nemen [...]

Lees verder